ile się czeka na paszport
Porady

Ile się czeka na paszport i jakie są procedury przy jego wyrabianiu?

Jedną z najważniejszych zmian w historii europejskiej turystyki było stworzenie Strefy Schengen. Dzięki niej wszyscy obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zyskali możliwość przekraczania granic na podstawie dowodu osobistego. Jeżeli ktoś podróżuje tylko po Europie, dowód tożsamości zazwyczaj wystarczy do przekroczenia granicy. Jednak inaczej jest w przypadku wyjazdu poza Stary Kontynent. W zdecydowanej większości przypadków jedynym dokumentem respektowanym w innych państwach jest paszport. Tym samym posiadanie paszportu będzie obowiązkiem turystów podróżujących po całym świecie. Rzecz jasna paszport, podobnie jak inne dokumenty, ma swój termin ważności. Po jego upływie turysta musi zadbać o ponowne wyrobienie dokumentu. Jak długo trwa ta procedura i ile się czeka na paszport? Zapraszamy do lektury naszego tekstu, w którym odpowiemy na te pytania.

Ile się czeka na paszport w trybie normalnym?

W większości przypadków wyrobienie paszportu ma miejsce w trybie normalnym. Obywatel składa wtedy wniosek o wydanie paszportu, dostarcza zdjęcie do dokumentu oraz uiszcza opłatę. Jej wysokość wynosi zazwyczaj 140 złotych. Warto jednak dodać, że niektóre osoby są uprawnione do skorzystania z 50% zniżki. Taka ulga obejmuje np. studentów oraz rencistów. Przepisy prawa przewidują także parę wyjątków, kiedy obywatel może uzyskać paszport za darmo. Taką możliwość mają np. żołnierze, emeryci mający ponad 70 lat oraz osoby wymieniające paszport wydany z błędnymi informacje.

Tryb normalny przewiduje, iż wniosek o wydanie paszportu musi zostać zrealizowany w ciągu maksymalnie 30 dni. Na szczęście w praktyce większość osób odbierze paszport zdecydowanie szybciej. Średni czas oczekiwania wynosi około 2-3 tygodnie. Jednak w niektórych okresach, zwłaszcza tuż przed sezonem wakacyjnym, wyrabianie paszportu rzeczywiście może potrwać nieco dłużej. Wówczas urzędnicy powinni jednak poinformować o wydłużonym terminie odbioru dokumentu.

Co istotne, paszporty nie są aktualnie wydawane tylko w urzędach. Można je wyrobić także w specjalnych punktach paszportowych. Na ten moment w Polsce mieści się około 100 takich punktów. Dzięki temu obywatel może udać się do tego punktu, którego lokalizacja najbardziej mu odpowiada.

Ile się czeka na paszport w trybie przyspieszonym?

Wydanie paszportu w trybie przyspieszonym jest możliwe jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Czy to oznacza, że obywatele muszą czekać ustawowe 30 dni na uzyskanie gotowego dokumentu? Nie do końca.

Istnieje bowiem specjalna procedura dotycząca wydawania tzw. paszportów tymczasowych. Powstała ona z myślą o osobach, które pilnie potrzebują paszportu (np. na daleki zagraniczny pogrzeb krewnego). Wtedy obywatele mogą złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego. Co istotne, paszport tymczasowy zostanie wydany szybciej, ale za to ma on bardzo krótki okres ważności wynoszący 365 dni. Dla porównania – standardowe paszporty są ważne przez 5 lub 10 lat. Niemniej jest to dobra alternatywa dla osób, które chcą szybko odebrać dokument.

Czy da się wyrobić paszport w jeden dzień?

Niestety, nawet przy wyborze paszportu tymczasowego nie ma gwarancji, że dokument będzie gotowy tego samego dnia. Jedna różnica w czasie wciąż jest znacząca. W niektórych punktach paszportowych dokument można odebrać już po 2-3 dniach. Czasami trzeba poczekać na to kilka dni. Jednakże w porównaniu do standardowego czasu oczekiwania na wydanie dokumentu jest to bardzo dobra alternatywa.

Jeżeli więc chodzi o wady i zalety poszczególnych rozwiązań, zestawienie wygląda następująco:

  • Paszport tymczasowy – ważny przez rok i można go uzyskać w kilka dni;
  • Paszport w trybie przyspieszonym – tylko w wyjątkowych sytuacjach;
  • Paszport w trybie standardowym – ważny przez 5 lub 10 lat i można go uzyskać w ciągu maksymalnie 30 dni.

Co istotne, paszport tymczasowy zostanie wydany także turystom, którzy zgubią swój paszport podczas podróży zagranicznej. Wówczas taka osoba musi zgłosić się do polskiego konsulatu i złożyć niezbędne dokumenty. Opłata konsularna za wydanie paszportu w takiej sytuacji wyniesie 30-40 euro.

Czy da się przyspieszyć wyrobienie paszportu?

Wszystkie możliwości dotyczące szybszego uzyskania paszportu zostały opisane w powyższych akapitach. Co jasne, obywatel może skontaktować się z pracownikiem punktu paszportowego i zapytać o dostępne alternatywy. Nie wykluczone, że to taka rozmowa pomoże w podjęciu decyzji o złożeniu konkretnego wniosku.

Jak długo czeka się na paszport dla dziecka?

Składanie wszelkich dokumentów urzędowych we własnym imieniu jest możliwe dopiero po osiągnięciu pełnoletności. Dlatego wniosek o wydanie paszportu dla dziecka muszą złożyć jego rodzice. Sam dokument także różni się od standardowego. Paszporty dla dzieci mających mniej niż 12 lat zachowują ważność tylko przez 5 lat. Wynika to z szybkich zmian zachodzących w wyglądzie dziecka w okresie dorastania. Zmianie ulega również wysokość opłaty za wydanie paszportu. Uczniom przysługuje bowiem aż 75% zniżki. Tym samym za wydanie paszportu trzeba będzie zapłacić tylko 35 złotych.

Ile potrwa sama procedura? Jej długość nie różni się od okresu przewidzianego dla zwykłych paszportów wydawanych w trybie standardowym. Tym samym uzyskanie paszportu dla dziecka również może potrwać około 30 dni.

Najważniejsze informacje:

  • Aby uzyskać paszport, każdy musi najpierw złożyć stosowny wniosek o wydanie takiego dokumentu. Do wniosku należy dołączyć również zdjęcie, a samo odebranie dokumentu wymaga wcześniejszego uiszczenia opłaty. Jej standardowa wysokość wynosi 140 złotych, ale niektórzy są uprawnieni do zniżek.
  • Paszport wydany w trybie standardowym zachowuje ważność przez 10 lat. Od tej reguły zdarzają się jednak wyjątki. Paszporty wydawane dzieciom lub tzw. paszporty tymczasowe mają krótszy okres ważności. Toteż przed wyjazdem zagranicznym warto sprawdzić, czy posiadany paszport wciąż jest ważny.
  • Na wyrobienie paszportu zazwyczaj trzeba czekać około 30 dni. Jeżeli więc komuś bardzo zależy na czasie, powinien aplikować o wydanie paszportu tymczasowego. Choć ten rodzaj paszportu ma krótszy okres ważności, zazwyczaj można go odebrać znacznie szybciej.
  • Wszystkie procedury wyglądają podobnie w przypadku wyrabiania paszportu dla dziecka. Jedyna różnica polega na tym, że wniosek w imieniu dziecka muszą złożyć jego rodzice. Ponadto uczniom oraz studentom przysługują zniżki na uzyskanie tego dokumentu.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Jak długo trzeba czekać na wydanie paszportu?
W trybie standardowym na wydanie paszportu trzeba czekać około 30 dni. Okres ten może być krótszy lub dłuższy w zależności od liczby złożonych wniosków. Dlatego też w czasie wyrabiania normalnego paszportu trzeba uzbroić się w cierpliwość.
Co mogą zrobić osoby, którym zależy na szybkim uzyskaniu paszportu?
Jeśli ktoś potrzebuje uzyskać paszport w najbliższym możliwym terminie, powinien wnioskować o wydanie paszportu tymczasowego. Taki dokument zazwyczaj jest gotowy do odbioru już po kilku dniach. Z drugiej strony należy pamiętać o tym, że jego ważność jest krótsza niż ważność standardowego dokumentu.
Ile kosztuje wyrobienie paszportu?
Standardowa opłata administracyjna pobierana za wyrobienie paszportu wynosi 140 złotych. Warto jednak pamiętać o tym, że niektórym osobom przysługują zniżki, które zmniejszają wysokość tej opłaty. Na takie zniżki mogą liczyć np. studenci, uczniowie oraz emeryci.