Opóźnienie pociągu a odszkodowanie
Porady

Opóźnienie pociągu a odszkodowanie – czy można liczyć na rekompensatę?

Sytuacje losowe przytrafiają się we wszystkich gałęziach transportu. Zazwyczaj mają one podobny efekt, czyli opóźnienie dotyczące rozkładu jazdy. W przypadku transportu lotniczego praktycznie wszyscy pasażerowie wiedzą o tym, że może im przysługiwać odszkodowanie za opóźniony lot. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z istnienia identycznej możliwości w przypadku transportu kolejowego. Odszkodowanie za opóźnienie pociągu jest jednak całkiem realną perspektywą, co potwierdziły ostatnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. Co więc muszą zrobić pasażerowie pociągów, aby otrzymać odszkodowanie za ewentualne opóźnienia? Jakie świadczenia mogą im przysługiwać? Zapraszamy do przeczytania naszego tekstu.

Co przysługuje za opóźnienie pociągu?

We wstępie artykułu pojawiła się wzmianka o tym, że pasażerowi przysługuje odszkodowanie w przypadku opóźnienia pociągu. Dlatego teraz warto nieco bardziej sprecyzować podaną odpowiedź. Na jakie korzyści mogą liczyć pasażerowie opóźnionego pociągu?

Pierwszą i zarazem najczęściej przyznawaną formą rekompensaty jest częściowy zwrot kosztów związanych z zakupem biletu. W zależności od sytuacji pasażerowie mogą otrzymać refundację wynoszącą 25% lub 50% ceny zakupionego biletu. Tutaj trzeba jednak podkreślić jedną istotną informację.

Pasażerowi przysługuje prawo do zażądania zwrotu takiej kwoty w gotówce. Jednak pasażer musi wyraźnie zaznaczyć chęć otrzymania gotówki w treści składanego wniosku. W przeciwnym razie przewoźnik może przyznać mu ekwiwalent takiej kwoty np. w formie bonu na zakup kolejnych biletów.

Europejskie przepisy precyzują, iż wspomniane odszkodowanie może zostać wypłacone wtedy, gdy jego wartość wynosi przynajmniej 4 euro. W Polsce będzie więc to około 17-18 złotych. Łatwo można więc obliczyć, że pasażer musi wydać na bilet około 80 złotych, aby móc uzyskać odszkodowanie w razie spóźnienia pociągu (25% ceny biletu).

Jednocześnie warto zaznaczyć, że w określonych przypadkach pasażerowie mogą również domagać się odszkodowania za powstanie strat spowodowanych opóźnieniem. Wtedy to na ich barkach spoczywa udowodnienie tego, iż opóźnienie pociągu spowodowało powstanie strat na mieniu. Przykładem może być sytuacja, kiedy przedsiębiorca jechał na spotkanie w celu zawarcia nowej umowy. Teoretycznie brak możliwości zawarcia takiej umowy będzie stanowić podstawę do uzyskania rekompensaty. Jednakże taki wniosek należy poprzeć naprawdę solidnymi argumentami, aby przewoźnik zgodził się na wypłatę dodatkowego odszkodowania.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za opóźnienie pociągu?

W przypadku odszkodowania za opóźnienie możliwość uzyskania rekompensaty zależy głównie od długości opóźnienia. Podstawowym progiem jest opóźnienie trwające ponad 60 minut. Jest to najniższy wymiar, przy którym pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie. Drugi próg pojawia się z kolei wtedy, gdy czas opóźnienia przekroczy 120 minut. Wtedy pasażerom zaczyna przysługiwać jeszcze wyższe odszkodowanie.

Co ciekawe, opóźnienie mogło zostać wywołane przez czynniki losowe (np. załamanie pogody) i nie wpływa to na refundację biletów. Przewoźnik może posłużyć się takim wytłumaczeniem tylko wtedy, gdy pasażer złoży roszczenia dotyczące innych strat. Wtedy rzeczywiście wypadki losowe mogą być powodem do odrzucenia reklamacji. Natomiast w przypadku refundacji biletu przewoźnik musi uznać roszczenia pasażera nawet wtedy, kiedy nie on zawinił.

Ponadto w Polsce odszkodowanie za opóźnienie pociągu nie dotyczy wszystkich połączeń. Zazwyczaj przysługuje ono pasażerom połączeń Intercity lub połączeń międzynarodowych. Praktycznie wszystkie koleje regionalne (np. Koleje Śląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Mazowieckie) są wyjęte spod tej zasady. Dlatego w ich przypadku pasażerom nie będzie przysługiwać odszkodowanie nawet przy bardzo dużym opóźnieniu.

Jak zgłosić wniosek o odszkodowanie za opóźnienie pociągu?

Niestety, odszkodowanie za opóźnienie pociągu nie zostanie przyznane pasażerowi odgórnie. Aby zatem uzyskać jakąkolwiek rekompensatę, pasażer musi samodzielnie zadbać o złożenie wniosku. W jego treści należy podać wszystkie najważniejsze informacje oraz wskazać wybraną metodę refundacji.

Pasażer powinien złożyć taki wniosek maksymalnie w ciągu 365 dni od daty przewozu. Jest to ważny termin, albowiem późniejsze roszczenia mogą zostać automatycznie odrzucone przez przewoźnika z powodu przedawnienia.

Wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku zostały wskazane na stronie przewoźnika PKP Intercity. Warto więc zapoznać się z zawartością tej strony.

Jeżeli chodzi o samą metodę składania wspomnianych wniosków, pasażerowie mają do wyboru trzy rozwiązania:

  1. Samodzielne wydrukowanie, wypełnienie i złożenie wniosku w wybranym punkcie obsługi klienta PKP Intercity.
  2. Wysłanie gotowego wniosku listem na adres: PKP Intercity S.A., Biuro Rozliczeń, Reklamacji i Windykacji, dział „Reklamacje”, Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa.
  3. Złożenie wniosku za pomocą formularza dostępnego na stronie PKP Intercity.

Jakie ubezpieczenie wybrać na podróż pociągiem?

Co prawda, na rynku ubezpieczeń nie ma polisy stworzonej z myślą o podróży pociągiem. Jednakże mimo to pasażerowie mogą wykorzystać inne ubezpieczenia, aby zabezpieczyć się przed nagłymi wypadkami podczas podróży koleją.

Na pewno taką funkcję może pełnić ubezpieczenie kosztów rezygnacji. Pozwoli ono na uzyskanie zwrotu środków zainwestowanych w podróż, jeżeli nagłe życiowe sytuacje przekreślą plany wyjazdowe. Taka polisa może zapewnić refundację kosztów zakupu biletów, rezerwacji hoteli oraz wielu innych wydatków. Z tego względu będzie to przydatne świadczenie dla turystów.

Inną propozycją będzie ubezpieczenie bagażu. W pociągach pakunki przewożone przez pasażerów mogą bowiem zostać uszkodzone. Jeżeli rzeczywiście do tego dojdzie, asekurator wypłaci osobie ubezpieczonej stosowne odszkodowanie.

Jeśli natomiast celem podróży kolejowej jest inny kraj, pasażerowi przyda się kompleksowe ubezpieczenie turystyczne.

Najważniejsze informacje:

  • W Polsce dla wielu osób kolej wciąż jest podstawową metodą transportu. Dlatego dość zaskakujące jest to, że nie wszyscy pasażerowie zdają sobie sprawę z możliwości uzyskania odszkodowania za spóźnienie pociągu.

  • Taka możliwość pojawiła się na skutek decyzji podjętej przez Parlament Europejski. Na jej mocy pasażerowie we wszystkich krajach członkowskich UE mają szansę na uzyskanie wspomnianego odszkodowania.

  • W świetle opisanych wyżej przepisów przewoźnik powinien wypłacić rekompensatę, jeśli opóźnienie pociągu przekroczyło 60 minut. Taka rekompensata ma mieć formę częściowej refundacji zakupionych biletów. Jedynym ograniczeniem jest to, że minimalna wysokość rekompensaty musi wynieść 4 euro, aby została ona wypłacona.

  • W Polsce powyższe przepisy można zastosować głównie w odniesieniu do połączeń Intercity. Przewozy regionalne zostały bowiem wyłączone z opisanych przepisów.

  • Co istotne, pasażer sam musi zwrócić się o rekompensatę, aby móc otrzymać jakiekolwiek środki. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek i wysłać go na adres korespondencyjny spółki PKP Intercity. We wniosku należy wyraźnie zaznaczyć, jaka jest preferowana forma refundacji.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy można otrzymać rekompensatę za spóźnienie pociągu?
Tak. Wspomniana możliwość jest efektem przyjęcia określonych przepisów przez Parlament Europejski. W efekcie pasażerowie pociągów we wszystkich krajach członkowskich UE mogą otrzymać taką rekompensatę. Warto jednak wiedzieć o tym, że procedura jej wypłaty jest objęta kilkoma warunkami.
Kiedy rekompensata za opóźniony pociąg zostanie wypłacona?
Minimalna kwota rekompensaty została ustalona na poziomie 4 euro i równowartości tej kwoty. Jeśli rekompensata byłaby niższa, przewoźnik nie ma obowiązku jej wypłaty. Co więcej, przewoźnik może uniknąć wypłaty rekompensaty, kiedy wykaże, że opóźnienie nie nastąpiło z jego winy.
Jak uzyskać refundację biletu za opóźnienie pociągu?
Opisywana refundacja może zostać przyznana jedynie na wniosek pasażera. W Polsce taki wniosek należy kierować na adres korespondencyjny PKP Intercity. Warto przy tym pamiętać, że połączenia regionalne są wyłączone z przepisów dotyczących opóźnień. Dlatego np. Koleje Śląskie lub Mazowieckie nie muszą wypłacać odszkodowań pasażerom.